Voorwaarden

VOORWAARDEN

VERPLICHTINGEN VAN DE HOFKAMER TERZAKE ZAALVERHUUR

De Hofkamer wordt uitsluitend per dagdeel verhuurd. De Hofkamer wordt schoon opgeleverd en volgens afspraak ingericht.
Koffie, thee, water etc. op aanvraag. Er is een toilet, inpandige garderobe en deugdelijke verlichting. De tuin, privé-terrein, mag niet als vergaderpaats gebruikt worden. De Hofkamer heeft geen horecavoorziening. Er is geen bedienend personeel en geen kaart. Er zijn talloze horecavoorzieningen op loopafstand. Arrangementen voor lunch, borrel, diner behoren tot de mogelijkheden. Dat kan voor de klant door ons geregeld worden.

De Hofkamer is gerechtigd om het verlenen van de dienst zaalverhuur achterwege te laten dan wel te staken indien de klant zich niet gedraagt naar de normen van goed fatsoen. Er mag geen sprake zijn van geluidsoverlast voor naastgelegen panden. De klant dient op eerste verzoek de Hofkamer te verlaten als hij zich niet houdt aan de afspraken.

ANNULERING

Bij annulering meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
Bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50 %van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75 % van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Bij annulering 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

OPTIE

Bij het nemen van een optie geldt een maximale looptijd van 14 dagen. Gedurende deze periode wordt uw reservering vastgehouden. Als binnen deze termijn geen definitieve overeenkomst tot stand komt vervalt de optie.

AANSPRAKELIJKHEID

De Hofkamer is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant.

HUISREGELS

De klant dient alles wat in de Hofkamer aanwezig is met zorg te behandelen. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.
Er zijn geen huisdieren toegestaan.
Ook roken is niet toegestaan in de Hofkamer. Voor een korte rookpauze mag het privé-terrein (tuin) van de Hofkamer gebruikt worden.

BETALING

Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan de Hofkamer te worden voldaan.
Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

PRIJSAANPASSINGEN

Prijsaanpassingen worden minimaal een maand van te voren via de website bekend gemaakt.